La realització de la neteja de sitges periòdica, és essencial a l’hora de controlar una plaga, del producte emmagatzemat. Una de les principals plagues que apareixen en sitges i canonades, és la denominada comunament palomilla, el seu nom científic és Ephestia. Aquesta espècie té diverses subespècies, depenent del tipus de producte emmagatzemat o la zona geogràfica on es trobin. Els factors que afavoreixen l’aparició d’aquesta espècie són:

limpieza de silos

neteja de sitges

– Residus de producte en la part superior de la sitja i a l’interior de canonades.

– Temperatures òptimes per al seu desenvolupament.

En Vertisilo com a professionals en neteja de sitges, neteja de dipòsits i neteja de canonades, sempre recomanem als nostres clients realitzar neteges periòdiques, tant en les seves instal·lacions com en sitges i canonades. Per la nostra àmplia experiència en control de plagues, sabem que sinó es realitzen aquestes neteges preventives, els residus es van acumulant en zones de difícil accés a l’interior de sitges, conductes i zones altes de les instal·lacions. Si ha això li vam sumar temperatures optimas per al desenvolupament de la plaga, es podrà produir una infestación molt per sobre del llindar de tolerància, la qual cosa farà mes difícil eradicar la plaga.

En Vertisilo realitzem plans de control de plagues individualitzats per a cada client, amb una sèrie de neteges preventives i afegint-li paranys especifiques per a aquesta espècie, podem sinó eliminar la plaga, mantenir-la per sota del llindar de tolerància, evitant els perjudicis econòmics que suposaria una infestación d’aquesta plaga. Amb aquestes neteges preventives, la qual cosa aconseguim és evitar la utilització de plaguicides químics amb el corresponent perill que això comporta.

En una notícia anterior, publiquem l’aparició d’un nou producte desinsectante, no toxico per a l’ésser humà, el qual ens permet combinar-ho amb les neteges i els paranys, aconseguint així preventives i els paranys, aconseguint així una gran eficàcia i l’eradicació del problema.

Control de Plagas: Últimas novedades en productos desinsectantes no tóxicos para el ser humano.