En Vertisilo, anem més enllà de la neteja i desinfecció de sitges i dipòsits. En el nostre afany de millora contínua i d’oferir un servei integral als nostres clients, també ens ocupem dels panells de venteo i el seu recanvi.

Moltes sitges i dipòsits, a més d’elevadors i sistemes de filtració, requereixen de la instal·lació i manteniment de panells de venteo per motius de seguretat. A més de panells de venteo també trobem altres elements de seguretat tals com a vàlvules de sobrepressió, aquestes pel pas del temps i la falta de manteniment poden deixar de realitzar la seva funció amb la qual els panells poden arribar a obrir-se per deixar escapar la pressió, evitant així una possible explosió de la sitja o dipòsit.

Per aquest motiu és essencial realitzar un manteniment adequat i programat per evitar conseqüències no desitjades, a més del estalvi econòmic que això suposaria.

Els nostres tècnics tenen anys d’experiència en manteniment, revisió i substitució de panells de venteo (o antiexplosión). Gràcies a això, podem donar una resposta immediata i eficaç davant qualsevol imprevist: trencament per sobrepressió, per incidències, etc. Per a qualsevol problema o inconvenient que sorgeixi, els nostres tècnics ho poden solucionar sense demora i a preus molt competitius.

Panells de venteig

 

El nostre sistema de proveïdors de proximitat geogràfica ens garanteix un lliurament ràpid per a la majoria de tipus i grandàries de panells de venteo, per la qual cosa la substitució en cas d’emergència es pot solucionar amb una brevetat notòria.

Els nostres clients ja no hauran de sofrir aturades en la producció costosíssimes a causa del trencament dels panells de venteo, ni correran el risc de contaminació del producte en tenir el dipòsit obert a les inclemències del temps. Gràcies al nostre servei exprés, en unes poques hores, la sitja o dipòsit tornarà a estar funcional i a punt per continuar treballant.

http://vertisilo.com/ca/muntatge-panells-de-venteo/