Manteniment de dipòsits, sitges i revisions

MANTENIMENT DE DIPÒSITS, SITGES I REVISIONS

Gran experiència en manteniment de dipòsits i sitges

Coneixedors dels problemes que sorgeixen en l’emmagatzematge i transport de materials, a Vertisilo oferim un servei de manteniment de dipòsits, de sitges i revisions periòdiques per anticipar-nos als contratemps que acaben provocant aturades en la cadena de producció.

Per a això, els nostres tècnics fan una anàlisi dels elements de la sitja o dipòsit i mitjançant un check list, avaluen el seu estat de funcionament i risc de deterioració per evitar futures avaries. Sempre que sigui necessari, el nostre servei de manteniment de dipòsits i sitges pot esmenar qualsevol anomalia o malfuncionament in situ ( neteja i/o recanvi de filtres, ajustos de les vàlvules de seguretat, instal·lació de panells de venteig, etc )

Gràcies a les revisions dels dipòsits i sitges es poden evitar aturades en la producció ja que ens podem anticipar als problemes per bloquejos del material, humitats, fugides, etc.

Per l’experiència dels nostres operaris en matèria de treballs verticals, podem realitzar treballs, reparacions de dipòsits i reparacions de sitges, tant per a comunitats com a empreses, en exteriors i façanes.