NETEJA DE SITGES I DIPÒSITS

Sistemes per a la neteja de sitges i neteja de dipòsits

A Vertisilo utilitzem diferents sistemes per a la neteja de dipòsits i neteja de sitges. Així, ens adaptem a les diferents necessitats dels nostres clients, aconseguint uns resultats òptims en cada neteja. Independentment del producte o matèria que continguin, Vertisilo li ofereix la millor solució per a cada sitja o dipòsit, ja que els nostres tècnics disposen d’una àmplia experiència en els diferents sectors, tals com la indústria agroalimentària, la indústria alimentària, la indústria química o la indústria farmacèutica.

SISTEMA HIDRO

Sistema Hidro: És un sistema neteja de dipòsits i neteja de sitges de gran eficàcia en sitges i dipòsits que continguin productes com a xocolata, sucre, cremes, grasses, etc. Un dels avantatges d’aquest sistema és que els nostres operaris actuen des de l’exterior de la sitja, per la qual cosa no és necessària l’entrada en la mateixa, aconseguint encara així, una neteja i desinfecció altament eficaç. El procediment consisteix a realitzar un primer buidatge de la sitja o dipòsit, sempre que quedin restes del producte que no s’hagin pogut retirar mitjançant el buidatge normal de la sitja. A continuació, els nostres operaris introdueixen en el dipòsit un capçal que elimina gràcies a la força de l’aigua a pressió, qualsevol resta de material que pugui quedar en les parets o el sostre. Si fos necessari, disposem d’una gran varietat de productes amb qualitats desincrustantes i/o desengreixants, per garantir una òptima neteja. L’aigua resultant de la neteja pot ser bombada cap a contenidors, arquetes, etc, o dirigida al punt on el client desitgi. Al finalitzar, si el client així ho requereix, es pot realitzar una desinfecció més en profunditat del dipòsit per garantir la traçabilitat del producte.

SISTEMA DRY

Sistema Dry: És un sistema de neteja de dipòsits i neteja de sitges molt eficaç en aquelles sitges i dipòsits on la neteja mitjançant el sistema Hidro és incompatible amb el sistema d’emmagatzematge. És un sistema especialment dissenyat per a qualsevol tipus de matèries primeres tals com a farines, pinsos, sèmoles, soies, etc. La seva realització és mitjançant treballs verticals a l’interior d’espais confinats, retirant qualsevol residu que es trobi a l’interior de sitges i dipòsits, evitant així la contaminació del producte pel mal estat d’aquest o evitar la propagació de qualsevol tipus de plaga que es pugui desenvolupar en els productes emmagatzemats.

SISTEMA AIR

Sistema Air: És un sistema d’aire a pressió, el qual s’actua des de l’exterior de la sitja o dipòsit, evitant així l’entrada del personal a l’interior del mateix. Està especialment dissenyat per a l’eliminació de residus de parets i sostres. Encara que no comporta la precisió del Sistema Dry, és molt aconsellable per realitzar neteges en sèrie quan hi ha disponibilitat de sitges buides.

SISTEMA PREVENTIU

Sistema preventiu: És un mètode de control eficaç per a aquelles plagues que proliferen a l’interior dels sistemes d’emmagatzematge. Amb la programació d’aquest tipus de neteges, podem evitar l’ús de biocidas amb el seu consegüent benefici, ja que els sistemes d’emmagatzematge tornaran a estar actius i disponibles després de la neteja, evitant així aturs en la producció. Els nostres tècnics àmpliament formats, accedeixen als seus sistemes d’emmagatzematge i realitzen una neteja minuciosa de tots aquells elements que es troben a l’interior, evitant així que la plaga pugui proliferar en la sitja o dipòsit.