SISTEMA DE DESINFECCIÓ AMB OZÓ

Arran de la recent aparició de virus COVID-19 i al nostre compromís de millora contínua, des de Vertisilo hem fet un pas endavant pel que fa tractaments de desinfecció, desodorització i desinsectació. És per això que el nostre personal tècnic s’ha format en una especialització per a la desinfecció per al COVID-19. Al costat de la formació, hem afegit als nostres serveis, el tractament de desinfecció mitjançant Ozó.
Aquest servei va orientat tant a empreses com a particulars, i no només per a tractaments de desinfecció per al COVID-19, sinó també per a qualsevol tipus de desinfecció d’espais i superfícies. La seva aplicació és ràpida, no requereix de neteges mecàniques prèvies i al no generar cap tipus de residu, tampoc és necessària cap neteja a la fi del procés.

El seu ampli espectre d’actuació el fa recomanable per a qualsevol tipus d’instal·lació: oficines, arxius, pisos, zones d’ensitjat, magatzems i un llarg etcètera, proporcionant una completa desinfecció i desodorització de les zones tractades. A més, actua com a insecticida ecològic i la seva capacitat desodorant elimina males olors de qualsevol espai tractat.

Aquest sistema de recent implementació, és una solució d’enginyeria mediambiental per als nostres temps. Aquest sistema de desinfecció higienicosanitari està ideat per millorar el rendiment productiu-econòmic de les seves instal·lacions, suposant a més un estalvi energètic al eliminar el consum d’altres productes de desinfecció de caràcter químic i minimitzant al seu torn el consum d’aigua.
Les característiques principals d’aquest servei i les seves avantatges vénen derivades de l’ús de l’Ozó. Després del fluor (que cal recordar que és un gas verinós), o el fosfur d’alumini (que requereix de terminis de seguretat molt llargs), l’ozó és un dels desinfectants més potents que existeixen. L’ozó actua com desodorant i desinfectant (bactericida, viricida, fungicida, esporicida, protozoicida, etc.) sense deixar residus contaminants, ja que l’únic residu que allibera és l’oxigen.

L’ozó és oxigen oxidat, una varietat inestable de l’oxigen. Es genera mitjançant una activació provocada per la irradiació d’energia amb raigs ultraviolats. L’ozó torna al seu estat normal (oxigen) al entrar en contacte amb partícules orgàniques (virus, bacteris, etc.).

L’ozó és l’únic antisèptic complet contra virus, bacteris, prions, fongs, llevats, protozous, espores, etc., que a més destrueix germens patògens com l’E-coli i la salmonel·la. Afegint que el seu efecte impedeix enormement l’aparició de fongs i floridures.

Una altra gran avantatge dels generadors d’ozó és que els microorganismes no poden desenvolupar cap immunitat a l’ozó, ja que aquest sistema provoca l’oxidació de la seva paret cel·lular atacant les seves cadenes d’ADN i ARN.

Per tots aquests avantatges i treballant per millorar el nostre compromís mediambiental, estem segurs que aquest sistema pot encaixar a la perfecció a l’hora de realitzar els seus plans de desinfecció tant de sitges, dipòsits o tremuges, com de despatxos, oficines, sales blanques, sales de pastat i fermentació, habitatges, etc.

La seva facilitat d’ocupació i la infinitat d’aplicacions que pot abastar, fa que el nostre generador d’ozó sigui recomanable per a qualsevol tipus d’empresa (agroalimentària, alimentària, química, farmacèutica, etc.) i per a totes les instal·lacions.

Tots els nostres equips de generació d’ozó compten amb la certificació CE i segueixen la normativa AENOR UNE-400-201-94.