En la reparació de sitges sempre intentem trobar la solució mes adequada a cada necessitat, els problemes mes freqüents en reparar una sitja depèn molt del tipus de material amb el qual estiguin fabricats, ja sigui formigó, acer inoxidable, ferro o fibra.

SITGES DE FORMIGÓ.

-En la reparació de sitges de formigó, hem de tenir en compte l’aparició d’humitats, deterioracions pel pas del temps, juntes de dilatació gastades o deteriorades.

SITGES D’ACER INOXIDABLE.

Reparació de sitges

-En aquest tipus de sitges les reparacions més freqüents estan en els elements que componen el sistema d’emmagatzematge, ja que en l’estructura i la xapa no solen aparèixer molts problemes ja que l’acer és el millor material per a la fabricació de sitges, la reparació de sitges en aquests casos solen ser problemes menors i de fàcil solució.

SITGES DE FERRO.

-Són els que acumulen els majors problemes, ja que sinó es realitzen els manteniments adequats són els que mes ràpid es degraden amb el pas dels anys, els problemes que podem trobar-nos en la reparació de sitges d’aquest tipus solen ser per problemes d’oxidació, per desgast, entrada d’aigua o humitat per juntes i sobretot l’adherència del producte a les parets, amb les conseqüents humitats que això comporta segons el tipus de material.

SITGES DE FIBRA.

-La reparació de sitges d’aquest tipus pot passar de no ser molt costosa a haver de canviar la sitja sencera,ja que la fibra amb el temps i el clima és la que mes canvis pot presentar des de la perduda de la capa protectora fins a esquerdes que depèn d’on es produeixin poden deixar inutilitzada la sitja i a l’espera de canviar-la.

Des de Vertisilo, podem oferir-los solucions per a tots els tipus de problemes esmentats, treballant amb la major serietat i professionalitat del mercat, ens abalan anys d’experiència en el sector.

Home