Els professionals de la neteja de sitges disposem d’un nou producte per a la desinsectació de sitges, tremuges i instal·lacions d’emmagatzematge i producció. Sense que aquest afecti a la salut humana ni a les matèries primeres.

Aquest producte és un coadjuvant tecnològic sent una alternativa natural i eficaç enfront de plaguicides i acaricides químics.

La pols formulada a força de nutrients combina un efecte fungicida, insecticida i acaridicida. Aquesta lliure de substàncies neurotóxicas i dota de suficient protecció a les matèria primeres alimentàries.

Aquest nou mètode protegeix matèries primeres tals com a farines, cereals, formatges, pernil i fruita seca entre uns altres, del creixement dels àcars i insectes susceptibles d’aparèixer durant la fase d’emmagatzematge o en la seva producció.

Eficaç per combatre la propagació i disseminació de la contaminació per certs tipus d’àcars, que a més poden contaminar els elements elaborats i les matèries primeres en els llocs terminals, punts de venda, com a magatzems, plataformes logístiques just abans d’aquests vagin a ser consumits per humans o animals.

La mort en estats parasitarios i larvarios, es produeix entre els dies 1-14, amb la possibilitat de ser aplicat quantes vegades sigui necessària i en diferents indicacions, tant preventives com a terapèutiques.